PROF-EUROPE

Accueil > 07-Les 17 Sections Régionales de PROF-EUROPE > Lublin > Manifestations organisées par la Section PROF-EUROPE LUBLIN > 8ème FRANCOPHONIE AU LYCÉE No 2 de LUBLIN, 22 MARS 2013

8ème FRANCOPHONIE AU LYCÉE No 2 de LUBLIN, 22 MARS 2013

lundi 25 mars 2013, par Richard

FRANKOFONIA 2013, po raz ósmy w II LO Lublin

FRANCOPHONIE 2013 pour la 8ème fois au Lycée No 2 Zamoyski de Lublin

W piątek 22 marca, już po raz ósmy świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Frankofonii.

Déjà pour la 8ème fois, le vendredi 22 mars 2013, nous avons fêté dans notre école la Journée Internationale de la Francophonie.

W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością znakomici goście – pani dr hab. Magdalena SOWA, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej KUL, pan Richard SORBET, starszy wykładowca Instytutu Filologii Romańskiej UMCS, oraz przewodniczący lubelskiej sekcji PROF-EUROPE, organizacja zrzeszająca nauczycieli języka francuskiego w Polsce, oraz pan dr hab. Sebastian PIOTROWSKI z Instytutu Filologii Romańskiej KUL.

Cette année nous avons eu l’honneur d’accueillir des invités de marque : Madame Magdalena SOWA, Directrice de l’Institut de Philologie Romane KUL, Monsieur Richard SORBET, Chargé de Cours à l’Institut de Philologie Romane UMCS et Président de la Section Régionale PROF-EUROPE de Lublin, ainsi que Monsieur Sebastian PIOTROWSKI, de l’Institut de Philologie Romane KUL.

W dwugodzinnym programie przygotowanym przez uczniów klas IIe i IIIe można było obejrzeć wiele atrakcji.

Le programme de deux heures préparé par les lycéens des classes IIE et IIIE comprenait beaucoup d’attractions.

Pierwszą z nich był taniec nowoczesny w stylu hip-hop, wykonany do muzyki z filmu „Amelia” przez grupę pięciu dziewcząt, absolwentek „Zamoya” i aktualnych uczennic, które ciągle się spotykają by tańczyć razem. Układ taneczny, przygotowany specjalnie na tę okazję przez Magdalenę LEWKOWICZ z klasy IIIe został wykonany po raz pierwszy, właśnie w naszej szkole.

JPEG - 14.1 ko
8ème Francophonie au Lycée No 2 de Lublin, 22/3/2013 : « Hip-Hop »

Tout d’abord, il y a eu de la danse contemporaine hip-hop accompagnée par la musique de Yann Tiersen tirée du film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain » ; cette danse a été interprétée par par un groupe composé de 5 anciennes élèves du Lycée Zamoyski et d’actuelles élèves qui se rencontrent régulièrement pour danser ensemble. La chorégraphie préparée spécialement pour l’occasion par Magdalena LEWKOWICZ de la classe IIIE a été interprétée pour la première fois justement dans notre école.

Karolina WIERBOL i Robert LUBA z IIe przygotowali i przeprowadzili konkurs ”Virelangues”, łamańców językowych, które stanowią doskonałe ćwiczenie fonetyczne. Przewodniczącym jury zgodził się zostać pan Richard SORBET.

JPEG - 17.1 ko
8ème Francophonie au Lycée No 2 de Lublin, 22/3/2013 : « Virelangues »

Karolina WIERBOL et Robert LUBA de la classe IIE ont préparé et dirigé le concours « Virelangues » qui constitue un excellent exercice de phonétique. Monsieur Richard SORBET avait accepté avec grand plaisir d’être Président du Jury.

Jagoda CISZEWSKA i Natalia BROL z IIIe zorganizowały konkurs „Familiade” na bazie znanej z telewizji „Familiady”. W konkursie zmierzyły się ze sobą drużyny nauczycieli i uczniów.

JPEG - 13.5 ko
8ème Francophonie au Lycée No 2 de Lublin, 22/3/2013 : « Familiade »

Jagoda CISZEWSKA et Natalia BROL de la classe IIIE ont organisé le concours « Familiade » inspiré du jeu télévisé polonais « Familiada ». Deux équipes se sont affrontées : celle des enseignants et celle des lycéens.

Dziewczęta z IIe, pod kierunkiem Edyty RODZIK przygotowały taneczny pokaz mody w stylu Chanel. Towarzyszyli im Patryk WAŚKOWICZ i Michał HUNEK z IIIe.

Les lycéennes de la classe IIE, sous la direction d’Edyta RODZIK, ont préparé un défilé de mode dasns le style Chanel. Elles étaient accompagnées par Patryk WAŚKOWICZ et Michał HUNEK, de la classe IIIE.

Michał PANAS z IIIe przedstawił prezentację na temat współczesnej piosenki francuskiej, która zajęła II miejsce w VII Konkursie na Prezentację Multimedialną w języku francuskim.

Michał PANAS, de la classe IIE, a présenté son diaporama à propos de la chanson française contemporaine qui a obtenu la 2ème place au 7ème Concours Régional de Présentations Multimédias 2013 de Lublin.

Amadeusz KUNKA, uczeń klasy IIe, dał próbkę swoich umiejętności akrobatycznych w pokazie Freestyle football, przy dźwiękach francuskiego rapu.

JPEG - 12.6 ko
8ème Francophonie au Lycée No 2 de Lublin, 22/3/2013 : „Football freestyle”

Amadeusz KUNKA, de la classe IIE, a montré tout son talent acrobatique en faisant une démonstration de football freestyle accompagnée par du rap français.

Kolejne punkty programu były poprzedzone wykonaniem piosenek francuskich.
Karolina MADEJ z klasy IIe zaśpiewała aż trzy utwory – „J’en ai marre !” z repertuaru Alizée, „Désenchantée” Kate Ryan i, wraz z Kingą NAKONIECZNĄ z IIe, „La Seine” z filmu „Un monstre à Paris”.

JPEG - 8.5 ko
8ème Francophonie au Lycée No 2 de Lublin, 22/3/2013 : « Karolina MADEJ »

Chaque partie du programme érait précédée par l’interprétation de chansons françaises. Karolina MADEJ, de la classe IIE, a interprété 3 chansons : « J’en ai marre » du répertoire d’Alizée, « Désenchantée » de Kate Ryan, et en duo avec Kinga NAKONIECZNA, de la classe IIE, « La Seine », chanson du film « Un monstre à Paris » interprétée à l’original par Vanessa Paradis.

Agnieszka i Paulina KONDRACIUK, Dominika CIEŚLAK i Agata NAJMAN z IIe wykonały piosenkę Nolwen Leroy w stylu celtyckim zatytułowaną „La jument de Michao”.

JPEG - 12.7 ko
8ème Francophonie au Lycée No 2 de Lublin, 22/3/2013 : „Agnieszka, Paulina KONDRACIUK, Dominika CIEŚLAK, Agata NAJMAN”

Agnieszka et Paulina KONDRACIUK, Dominika CIEŚLAK et Agata NAJMAN, de la classe IIE, ont interprété la chanson du répertoire de Nolwenn Leroy « La jument de Michao » dans le style celtique (qui est une reprise du groupe breton Tri Yann).

Ada ŚWIERZ i Ola GROCHOWSKA z Ie zaśpiewały utwór Alizée „Moi, Lolita”.

Ada ŚWIERZ et Ola GROCHOWSKA, de la classe IE, ont chanté « Moi, Lolita » d’Alizée.

Zaproszonym gościom, uczestnikom, organizatorowi i ekipie technicznej podziękował osobiście pan dyrektor Ryszard KOWAL.

Monsieur Ryszard KOWAL, Directeur du Lycée Zamoyski de Lublin, a remercié tout personnellement les invités, les participants, les organisateurs, et toute l’équipe technique, sans oublier Madame Marzanna KĘDZIERSKA (n.d.t.) !!!

Na koniec – niespodzianka ! Klasa IIIe zaśpiewała i brawurowo zatańczyła utwór o znajomo brzmiącym tytule „Elle danse pour moi”. Układ taneczny przygotowała Magdalena LEWKOWICZ. W realizacji pomagał jej Patryk WAŚKOWICZ, który także fotografował całą imprezę. Pozostali wykonawcy to : Kamila WRONA, Jagoda CISZEWSKA, Magda OLSZAK, Agnieszka PULIKOWSKA, Natalia BROL, Justyna KRYSA, Kasia PACEK, Magda RUSINEK, Łukasz KLIN, Michał HUNEK, Jędrzej TKACZYK, Mateusz CIESIELCZUK.

JPEG - 18.3 ko
8ème Francophonie au Lycée No 2 de Lublin, 22/3/2013 : « Elle danse pour moi »

Pour le final, surprise ! La classe IIIE a chanté et dansé avec fougue la chanson très populaire actuellement en Pologne « Elle danse pour moi ». La chorégraphie a été préparée par Magdalena LEWKOWICZ. Patryk WAŚKOWICZ a aidé à la réalisation. Patryk a également photographié tout le spectacle. Les autres interprètes étaient : : Kamila WRONA, Jagoda CISZEWSKA, Magda OLSZAK, Agnieszka PULIKOWSKA, Natalia BROL, Justyna KRYSA, Kasia PACEK, Magda RUSINEK, Łukasz KLIN, Michał HUNEK, Jędrzej TKACZYK, Mateusz CIESIELCZUK.

Przez cały czas działała kawiarenka, nosząca w tym roku nazwę „Café Tour Eiffel”. Zniknęły w niej błyskawicznie ciasta upieczone przez Kasię ŻYŚKO, Kasię MALISZEWSKĄ, Agnieszkę GDULĘ, Jarka JAROSZA, Bartka CIELMĘ a także… tarterię „Yvonne”. Wymienieni uczniowie i ich szefowa Beata SZOSTAK są z klasy IIe.

Pendant toute la durée du spectacle, on pouvait profiter du « Café Tour Eiffel ». Les gâteaux préparés par Kasia ŻYŚKO, Kasia MALISZEWSKA, Agnieszka GDULA, Jarek JAROSZ, Bartek CIELMA, et aussi les tartes « Yvonne » ont eu un grand succès. Les élèves cités ci-dessus et leur « capitaine » Beata SZOSTAK, sont de la classe IIE.

Tegoroczne plakaty, kolorowe i eleganckie, zostały namalowane przez Sylwię MIESZAWSKĄ i Karolinę KOZAK z IIe.

Les affiches de cette année, tout en couleurs et élégantes, ont été peintes par Sylwia MIESZAWSKA et Karolina KOZAK, de la classe IIE.

Bartek SZURYCH z IIh i Michał PANAS kręcili filmy.

Bartek SZURYCH, de la classe IIH et Michał PANAS, de la classe IIIE, ont réalisé les films vidéos.

Imprezę prowadzili Ewa PORZYĆ (IIIg) i Jędrek TKACZYK (IIIe).

JPEG - 8.5 ko
8ème Francophonie au Lycée No 2 de Lublin, 22/3/2013 : „Ewa PORZYĆ, Jędrek TKACZYK”

Les présentateurs du spectacle étaient Ewa PORZYĆ (IIIG) et Jędrek TKACZYK (IIIE).

Pragnę podziękować wszystkim uczniom pracującym przy realizacji tego projektu.

Un très grand merci à tous les lycéens qui ont travaillé à la réalisation de ce projet.

Dziękuję też koleżankom i kolegom nauczycielom, którzy zgodzili się wystąpić w konkursie : p. Katarzynie JÓŹWIK, p. Elżbiecie ŚLIWIE, p. Joannie PASZKOWSKIEJ, p. Justynie SKÓRSKIEJ-WICHA oraz p. Marcinowi MAZUROWI.

Un grand merci également aux collègues enseignants et enseignantes qui ont accepté de participer au concours « Familiade » : Katarzyna JÓŹWIK, Elżbieta ŚLIWA, Joanna PASZKOWSKA, Justyna SKÓRSKA-WICHA ainsi que Marcin MAZUR.

Opracowała :
Marzanna KĘDZIERSKA
Nauczycielka języka francuskiego w LO 2 Lublin.
Członkini zarządu lubelskiego oddziału PROF-EUROPE
e-mail : marjolaine2@poczta.onet.pl

Compte rendu rédigé par :
Marzanna KĘDZIERSKA
Professeure de FLE au Lycée No 2 de Lublin.
Membre du bureau de la Section PROF-EUROPE de Lublin.
Courriel : marjolaine2@poczta.onet.pl
Traduit de polonais en français par Richard SORBET

JPEG - 58 ko
Affiche de la Francophonie réalisée par PROF-EUROPE (en polonais)
PDF - 1.8 Mo
Version pdf de l’affiche de la Francophonie réalisée par PROF-EUROPE (en polonais)

Mise en page : Richard SORBET richard-sorbet@o2.pl